Forskning

Læs hvad forskningen siger om patientkommunikation. Hvad virker på hvad?

Intern kommunikation

Det er ikke nok at hospitaler sætter fokus på patientkommunikation. Det er lige så vigtigt at prioritere den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og faggrupperne imellem.


Kommunikation med patienterne

Kommunikation mellem patienten og sundhedspersonalet er et vigtigt element i alle faser af patientforløbet. For at patienterne kan få det optimale udbytte ud af deres behandling er det afgørende at de får den viden og information de har behov for, og at sundhedspersonalet får den nødvendige viden og indblik i den enkelte patient.


Oversigt - hvad virker på hvad

Forskningen inden for patientkommunikation viser at der er evidens for en sammenhæng mellem en række indsatsområder og bestemte effekter. Forskningsresultaterne er illustreret nedenfor. Oversigten er lånt fra professor Arnstein Finset, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Oslo Universitet.


Kommunikationsrådgivning på hospitalet

Hvordan får du gennemslagskraft i rollen som kommunikationsrådgiver på hospitalet? Hvad er den gode kommunikationsrådgivning?


Fælles beslutningstagning

Shared Decision Making – eller på dansk fælles beslutningstagning - er blevet defineret som ”en tilgang, hvor klinikere og patienter deler den bedst tilgængelige evidens, når man står overfor at skulle tage beslutninger og hvor patienter støttes i at overveje mulighederne og give udtryk for informerede præferencer” (Elwyn G., Coulter A. et al: Implementing shared decision making in the NHS. BMJ., 2010;341:c5146)


Forskningsartikler

På denne side er der en liste over forskningsartikler om patientkommunikation. De nyeste publikationer står først under hver enkelt overskrift. Der er links hvis artiklerne ligger frit tilgængelige på nettet, eller hvis forfatteren har givet tilladelse til at siden linker til en pdf-version.


Danske navne inden for patientkommunikation

Her er samlet en række danske navne som i større eller mindre grad forsker i patientkommunikation. Hvis du klikker på navnet, kommer du til en hjemmeside. Typisk en side på den institution hvor personen er ansat. Der kan du se artikler og forskningsområde.


Patientinddragelse

Patientinddragelse betragtes i stigende grad som en integreret del af sundhedsvæsenet og som en afgørende forudsætning for at imødekomme en patientcentreret praksis. Forskellige begreber, teorier og tilgange er gennem de senere år blevet anvendt med det formål at beskrive patientinddragelse, for eksempel involvering, deltagelse, partnerskab eller samskabelse. Der eksisterer således ikke en klar definition af patientinddragelse, men i sin korteste beskrivelse, kan patientinddragelse forstås som aktiviteter, der udføres 'sammen' med eller 'af' patienten snarere end 'til', 'om' eller 'for' patienten. Patientinddragelse er lige så meget et perspektiv som det er en metode og der skelnes derudover mellem inddragelse på et individuelt niveau og på et organisatorisk niveau, hvor sidstnævnte blandt andet omhandler kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. I det følgende er der fokus på patientinddragelse på det individuelle niveau.