Shared Decision Making – eller på dansk fælles beslutningstagning - er blevet defineret som ”en tilgang, hvor klinikere og patienter deler den bedst tilgængelige evidens, når man står overfor at skulle tage beslutninger og hvor patienter støttes i at overveje mulighederne og give udtryk for informerede præferencer” (Elwyn G., Coulter A. et al: Implementing shared decision making in the NHS. BMJ., 2010;341:c5146)

Hvorfor bruge fælles beslutningstagning

Der er i Danmark, i disse år, et øget fokus på forbedringer i den patient-oplevede behandlingskvalitet. Samtidig er der en erkendelse af, at denne subjektive oplevelse af kvalitet også omfatter discipliner, som ligger udenfor den klinisk/medicinske behandling.

Lægers kliniske beslutninger baseres på evidens samt på en formodning om, hvad der er bedst for patienten. Sundhedspersonalet er ikke nødvendigvis i stand til at forudsige eller ligefrem gætte, hvad der er vigtigt for patienten, medmindre man spørger direkte.

For mange kliniske situationer – for eksempel helt akutte livstruende situationer – er der kun én korrekt behandling; den livreddende. Beslutningstagning er, i den kontekst, meget enkel.

I kliniske problemstillinger, hvor der findes flere behandlingsmuligheder, herunder ingen behandling og/eller hvis behandlingen har en mere eller mindre negativ effekt på patientens egenfunktion eller livskvalitet, bliver argumentet for at inddrage og tage højde for patientens præferencer langt stærkere.

To årtiers international forskning har vist at man via øget patientinddragelse skaber mere patient tilfredshed med større forståelse for og tillid til beslutninger, større patientinvolvering og bedre compliance.

(Stacey D. et al: Decison aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011:CD001431)

Hvordan implementeres fælles beslutningstagning

På trods af klare indikationer på fordelene ved øget inddragelse af patienter også i kliniske behandlingsbeslutninger, er det endnu ikke lykkes at implementere konceptet i den almindelige kliniske hverdag, hverken i Danmark eller internationalt. Der findes enkelte centre, bl.a i USA og England, hvor ”shared decision making” anvendes mere rutinemæssigt i klinisk praksis.

Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres udredning eller behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og den sundhedsfaglige sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer. Lægen informerer patienten om behandlingsmuligheder, muligt resultat og risici.

Patienten fortæller lægen om sine livsforhold, værdier og erfaringer med sygdom og behandling - og om sin holdning til risici. For at kunne levere den excellente og patientcentrerede behandling, der tager højde for den enkelte patients værdier og præferencer, har vi imidlertid brug for evidensbaseret viden og redskaber til at hjælpe både sundhedsprofessionelle og patienter med at beslutte hvilken behandling, der er den rigtige i hvert enkelt tilfælde.

Til understøttelse af den fælles beslutningstagning kan patient og sundhedspersonale bruge såkaldte beslutningsstøtteredskaber, som hjælper begge parter med at identificere mulige behandlinger og vælge den, som passer bedst til de værdier, der lægges vægt på. Redskaberne skærper patientens opmærksomhed på, at en beslutning er ved at blive truffet og sørger samtidig for, at patienten bliver informeret om mulige behandlinger samt forventede fordele og ulemper. Nogle redskaber hjælper desuden patienten med at klarlægge holdningen til eventuelle risici og præferencer i forhold til resultatet af behandlingen, som netop er at af kerneområderne når man skal praktisere fælles beslutningstagning med patienter og pårørende.

Man skal dog huske på at beslutningsstøtteværktøjer ikke kan stå alene, når man ønsker at implementere en højere grad af fælles beslutningstagning. Det handler i høj grad også om kultur og kommunikationsevner.

Hvor læser jeg mere

Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt.

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover