Formålet med værktøjet er at inddrage patientens perspektiv på forskellige områder - uden at det bliver for tidskrævende.

3 ansatte skal 3 gange om måneden stille spørgsmål til 3 patienter.

Andre gange er det fx afdelingssygeplejersken som 3 gange om måneden skal stille 3 patienter 3 spørgsmål. Værktøjet kan anvendes på forskellig måde.

Spørgsmålene og den konkrete metode netop den måned bestemmes af afdelingsledelsen.

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, 2015