Formålet er at reducere antallet af udeblivelser i lungeambulatoriet gennem mere patientinvolvering i patientforløbet for astma-patienter.

Når patienter har fået stillet astmadiagnosen, er opstartet i behandling og har fået en selvbehandlingsplan, kan de blive visiteret til Ambuflex. AmbuFlex er et generisk websystem, som understøtter fleksible ambulante forløb ved brug af PRO (patient reported outcomes) til klinisk beslutningsstøtte. Patienterne besvarer klinisk relevante spørgeskemaer om fx symptomer, trivsel og funktionsevne. En grafisk oversigt over forløbet på baggrund af patientens besvarelser, står til rådighed via MidtEPJ for personalet i ambulatoriet, hvilket giver behandleren hurtig adgang og overblik over patientforløbet og dermed basis for effektiv beslutningsstøtte. Patienter besvarer et elektronisk spørgeskema hver 3. måned. Forud for besvarelsen måles peakflow i 14 dage ved hjælp af en app, TeleAstma AmbuFlex, som downloades via App-store eller Google-play.

Besvarelsen og peakflowmålingerne aflæses af sygeplejersken 3 gange om ugen i patientens elektroniske journal (EPJ). Patientens besvarelser kategoriseres i grøn eller rød zone. Indrapportering i grøn zone betyder, at patienten vil modtage en sms-påmindelse om peakflowmonitorering og besvarelse af spørgeskema om 3 måneder. Indrapportering i rød zone kan efter konference mellem sygeplejerske og læge medføre telefonisk kontakt til patient eller ambulant fremmøde i Lungemedicinsk Ambulatorium. Patienter inkluderet i Ambuflex har ambulant fremmøde i Lungemedicinsk Ambulatorium en gang om året.

Baggrund

Lungeambulatoriet i Diagnostisk Center har gennem det sidste år oplevet et stigende antal udeblivelser af patienter med Astmatisk bronkitis, som skulle have været til en kontrol i lungeambulatoriet. For at knække udviklingen om det stigende antal udeblivelser og forbedre ambulatoriets indsats mod patienterne, er der etableret en projektgruppe, som skal implementere Ambuflex i Lungeambulatoriet.

Med systemet AmbuFlex bliver besøg i ambulatoriet styret af behov frem for af rutiner. Den behandlingsansvarlige sygeplejerske og lægen får nemlig adgang til relevant viden før patientens besøg.

Systemet AmbuFlex udsender korte spørgeskemaer til patienter, der har en kronisk sygdom. Patienterne svarer på spørgsmål om eget helbred, symptomer og aktuel evne til at håndtere egen sygdom. Med AmbuFlex kan patienter undgå at skulle møde til unødvendige kontroller i ambulatoriet – vel og mærke uden at kvaliteten af behandlingen sænkes.

Via spørgeskemaerne får personalet et bedre grundlag at træffe beslutninger på, fordi sundhedsvæsenet systematisk anvender de oplysninger, som patienterne indrapporterer. Ud fra oplysningerne vurderer personalet, om patienten enten skal komme i ambulatoriet, skal ringes op eller blot have tilsendt et nyt spørgeskema efter en tid. Patienten kan også altid selv ønske at blive kontaktet af ambulatoriet eller være med til at vurdere, at der ikke er behov for et besøg.

Ambuflex er udviklet i 2007 af overlæge Niels Henrik Hjøllund ved VestKronik i Hospitalsenheden Vest, men er senere taget i brug af flere patientgrupper og hospitaler. Læs mere på ambuflex.dk.

Effekt

Ambuflex og app-en er taget i brug. De første resultater forventes offentliggjort i december 2015.

Kontaktperson

Bart Van West
Projektleder
Diagnostisk Center
Regionshospitalet Silkeborg
Tlf: 7841 7819
Bart.Vanwest@Midt.Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Lungemedicinsk Ambulatorium, Regionshospitalet Silkeborg, 2015-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover