Formål med værktøjet er:

  • at forbedre patientens compliance og mestring af egen sygdom igennem tværfaglig vejledning via coaching som vejledningsmetode
  • at beskrive metode til fælles tværfaglig tilgang til patientvejledning i diabetesteamet vha. coaching-metode.

Læger, sygeplejersker og diætister fra ambulatoriet har i hhv. 2010 og 2012 deltaget på temadage om coaching. Temadagene strakte sig over 3 + 2 eftermiddage.

Effekt

En udviklingssygeplejerske gennemførte fokusgruppeinterview med ca. 20 patienter om den oplevede kvalitet og tilfredshed med samtalerne med både læger, sygeplejersker og diætister i ambulatoriet. Endvidere blev der spurgt inde til deres livskvalitet og håndtering af deres diabetes.

Det viste sig, at patienterne var utrolig glade ved at komme i ambulatoriet og kunne ikke give os de store ideer til ændringer. Derfor blev der ikke som planlagt lavet fokusgruppeinterview 9 mdr. efter. Det var ellers planlagt for at spore, om patienterne kunne fornemme, at vi brugte en anden metode i vores samtaler.

Personalet blev undervist i og fik afprøvet forskellige coaching-seancer. Det gav en utrolig god diskussion, og der fremkom også en fælles metode, som læger, sygeplejersker og diætister stadig medinddrager i de daglige samtaler med patienterne. Det har givet os en fælles platform at arbejde ud fra.

Kontaktperson

Alice Stamp Kristensen
Afdelingssygeplejerske
Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme
Regionshospitalet Viborg
Tlf: 7844 7501
Alice.Kristensen@midt.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, Regionshospitalet Viborg, 2010+2012

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover