Formålet er at inddrage patienter og pårørende i behandlingen ved aktiv deltagelse i stuegangen, når det tværfaglige team drøfter sagen.

Patienter/pårørende er inviteret med som en del af drøftelsen af patientens sag sammen med  de tværfaglige fagpersoner.

Der fastsættes et fast tidspunkt for stuegang, hvor både patient/pårørende og alle aktuelle tværfaglige omkring patienten mødes på stuen og gennemgår sagen.

Gode råd

Fagpersonalet skal ikke have formøder eller indbyrdes aftale noget på forhånd. Det skal være ægte inddragelse, hvor vejen banes i øjeblikket, og de pårørende og patienten er med i udviklingen af strategien frem og ikke blot informeres med ret til at kommentere.

Det kræver stor omhu i dokumentation og kommunikation at være i åben dialog omkring og med patienten, hvor forskellige faggrupper kan have forskellige nuancer i forståelsen af situationen.

Effekt

Positive tilbagemeldinger i patient- og pårørendeundersøgelserne.

Kan afløse patient/pårørende møder med en meget mere involverende tilgang end et møde kan være. Bliver derved tidsneutralt.

Kontaktperson

Merete Stubkjær Christensen
Ledende overlæge
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Tlf: 7841 9001
Meretchr@Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, afsnit H10

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover