Formålet med indsatsen "Dialog – på patientens præmisser" er at forbedre kvaliteten og oplevelsen af patientforløbene ved at iværksætte en tværfaglig kompetenceudviklingsindsats.

En tværfaglig indsats for kompetenceudvikling indsats skal hjælpe med at sikre, at dialogen med patienten og de pårørende tager udgangspunkt i en forventningsafstemning mellem patient og behandler, hvor patientens egne præferencer, ønsker og erfaringer samt de optimale kommunikative rammer, er kernefokus.

Fra februar til juli 2014 har en antropolog foretaget feltstudier i dagligdagen i de kliniske afdelinger, for at erfare, hvad både patienter, pårørende og medarbejdere oplever som kommunikative udfordringer – situationer vi alle kan lære af. De samlede studier er blevet til et skriv kaldet ”Hverdagssituationer”, der indeholder cases, meningsudvekslinger og patientudsagn, der alle kan bruges til arbejdet med, hvordan vi kan optimere dialogen - både overfor patienten, de pårørende og overfor hinanden som kollegaer og leder/medarbejder imellem.

Der er mennesker bag historierne, og vi vil lade patientudsagnene være til inspiration; Nogle medarbejdere mestrer dialogen med patienten til fulde, mens andre har brug for et værktøj, og disse cases er en god mulighed for noget at læne sig op af og nogle historier der kan anvendes til refleksion. Der arbejdes endvidere med ideen om at oprette et dialogforum med patienter, pårørende og professionelle, hvori man kan fremlægge nogle af disse cases for at bidrage til diskussionen af oplevelsen fra alle sider.

Indsatsen har fokus på flere forskellige initiativer, hvis mål er at skabe forudsætninger for en god dialog mellem patienter og ansatte. Der er etableret patientpanel, hvor ansatte og patienter mødes og udveksler erfaringer. Et særligt koncept for læring kaldet Klager der udvikler er et forum, hvor patientklager præsenteres og undersøges af ansatte, samt ansættelse af tre patientkonsulenter. De tre patientkonsulenter har baggrund som patienter/pårørende og ud fra deres perspektiv arbejder de sammen med ansatte om konkrete forbedringstiltag, bl.a. udvikling og afprøvning af et introduktionsforløb for nyansatte med udgangspunkt i dialog og kommunikation, udarbejdelse af et fælles kodeks for god kommunikation og udvikling af patientpaneler.

Gode råd

Ændring af kultur og arbejdsgange tager tid – det kræver daglige påmindelser at få de dialogiske kompetencer dybt indlejret i kulturen og den måde man arbejder på.

Kontaktperson

Sisell Larsen
Cand.scient.
Kvalitet og Sundheds-it
Regionshospitalet Horsens
Tlf: 2452 0112
SISELA@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Regionshospitalet Horsens. Februar 2014-december 2015

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover