Formålet med e-læringskurset er at træne psykiatriens sundhedsfaglige personale i at anvende eftersamtaler.

E-læringskursus til personalet om hvordan de skal forholde sig når der har været anvendt tvang.

Læringsmålene for kurset er:

At kursisten efter endt kursus kan afholde en eftersamtale, herunder opnår kendskab til:

  • Hvad formålet er med eftersamtaler
  • Hvordan en eftersamtale gennemføres og hvilket indhold den kan have
  • Redskaber som kan understøtte eftersamtalen
  • Hvordan der følges op på eftersamtaler
  • Hvordan eftersamtaler dokumenteres

Læs instruksen eftersamtale ved tvang

Effekt

Pr. Maj 2015 har knap 900 medarbejdere gennemført e-læringskurset.

Kontaktperson

Trine Christensen
Specialist
Region Midtjylland
Psykiatri og Social
Tlf: 2463 5186
Trine.christensen@ps.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Psykiatrien i Region Midtjylland, 2013-