Formålet med projektet er, at:

  • udvikle samarbejdet med fædre og mødre om barnet
  • træne den eksperimenterende arbejdsform med evidensskabende prøvehandlinger i børneafdelingen.

1 års feltstudier (bl.a. observation, interviews og uformelle samtaler) og prøvehandlinger/resultater i Børneafdelingen på Hospitalsenheden Vest.

Forud for projektet havde vi tre indledende workshops, hvor vi inviterede forældre med for at blive klogere på forældreperspektivet.

Formålet var at sætte fokus på samarbejdet mellem forældre, børn og personale og skabe grundlaget for, at forældrene bliver partnere i samarbejdet om behandlingen af børnene.

Der var nedsat en styregruppe med både forældre og personale fra Børneafdelingen. Styregruppen var med til at vælge, hvilke tiltag der skulle prioriteres. 

Effekt

Erfaringerne fra Børneafdelingen peger ikke på én gylden løsning på brugerinddragelse - men mange - fordi det afhænger af den enkelte familie, den enkelte sygeplejerske og læge og den konkrete situation

På Børneafdelingen har projektet fx ført til:

  • talebobler med citater fra forældre med refleksioner over ventetid i venteværelset i modtagelsen
  • netværk af kontaktfamilier
  • undervisning af personalet i at stille åbne spørgsmål til børn og forældre
  • Børneafdelingens Dialogforum med deltagelse af forældre og personale til fortsætte arbejdet med øget brugerinddragelse
  • Udskrivningspjece "Hvad er planen?"
  • Forventningsafstemningskort - lommekort til sygeplejersker "Har du talt med "din" familie i dag?" - Lommekort: Har du talt med "din" familie i dag?

Kontaktperson

Marianne Bækager Jensen
Oversygeplejerske
Børneafdelingen
Hospitalsenheden Vest
Tlf: 7843 3610
Maanjese@Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Børneafdelingen, Hospitalsenheden Vest, 2012-2013

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover