Formålet med flyeren er at give den indlagte en række gode råd om at komme tilbage til hverdagen efter indlæggelsen.

Psykiatrien i Region Midtjylland har lavet en flyer som udleveres til patienter indlagt på en psykiatrisk afdeling.

I flyeren gøres man opmærksom på:

  • behandlingsplan
  • udskrivningssamtale
  • betydningen af dit netværk forebyggelses- og kriseplan
  • behandling efter indlæggelse bolig og arbejdssituation efter indlæggelse

I flyeren henvises til et uddybende hæfte, som ligger tilgængeligt online.

Hæftet kan bruges som en arbejdsbog og som en fælles huskeseddel for patient, pårørende, behandler og kommunale samarbejdspartnere. Det kan også bruges i et samarbejde mellem patient, pårørende og personale.

Se flyeren og den uddybende udskrivningsguide Fra indlagt til udskrevet på psykiatriens hjemmeside.

Se regional retningslinje Udlevering af udskrivningsguiden ”Fra indlagt til udskrevet”.

Gode råd

Flyeren skal udleveres så tidligt som muligt i behandlingsforløbet. Den kan bruges løbende under indlæggelsen, idet den tager udgangspunkt i den behandlingsplan, der laves for den enkelte patient og i udskrivningssamtalen.

Effekt

Den uddybende udgave af udskrivningsguiden "Fra indlagt til udskrevet: Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling" blev udleveret fra foråret 2014 til og med december 2015.

En evaluering viste, at kun et fåtal af patienterne tog udskrivningsguiden på 30 sider med sig. I stedet efterlystes kortfattet materiale med konkrete informationer.

Resultatet af evalueringen førte derfor til, at udskrivningsguiden fremover udelukkende uddeles i den korte udgave (flyeren), mens den lange udgave kun vil være tilgængelig på nettet.

På halvandet år er der udleveret mere end 4000 hæfter.

Kontaktperson

Line Gry Christensen
Bibliotekar
Kommunikation og Formidling
Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Tlf: 7847 0463
Line.Gry.Christensen@Ps.Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Psykiatrien i Region Midtjylland, 2014-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover