Idékataloget kan hjælpe afdelingerne i arbejdet med at få inddraget de pårørende i højere grad.

Konkrete værktøjer eller tips til hvad de enkelte hospitalsafdelinger kan gøre i deres arbejde med pårørendeinddragelse.

Kataloget er inddelt i 4 fokusområder:

  1. patienters behandlingsforløb
  2. pårørendes behov
  3. udvikling af personalet
  4. organisatoriske ændringer

Idékataloget indeholder initiativer der håndterer problemstillinger omkring den første kontakt til de pårørende, løbende dialog og information under indlæggelsen og samarbejde om udskrivelse og efterfølgende forløb. Det indeholder initiativer der kan implementeres på tværs af specialer og målgrupper, men også initiativer der skal dække specielle behov. Fx initiativer til forældre til syge børn, unge der er pårørende til en psykisk sårbar og efterladte pårørende efter et dødsfald.

De fleste initiativer kan implementeres direkte på afdelingerne, mens nogle få er gratis, eksterne tilbud som afdelingen eller de pårørende kan gøre brug af.

Se idékataloget om pårørendeinddragelse eller læs mere på Region Hovedstadens side om kataloget.

Effekt

Initiativerne i idékataloget er bl.a. udvalgt ud fra at de afdelinger der har afprøvet initiativerne, har oplevet dem som succesfulde tiltag.

Kontaktperson

Louise Vindslev Nielsen
Evalueringskonsulent
Enhed For Evaluering og Brugerinddragelse
Region Hovedstaden
Tlf: 3864 9948
Louise.Vindslev.Nielsen@regionh.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Hovedstaden, 2015

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover