Formålet med forløbet er at skabe bedre samarbejde mellem forskellige faggrupper og patienter

IPLS (Interprofessionel  læring og samarbejde) har fokus på bedre samarbejde mellem faggrupper og patienten i sundhedsvæsenet.

Tankegangen bag IPLS er at faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med inddragelse af patienten. På den måde skal der skabes et helstøbt tilbud til patienten. Det gøres allerede i dag, men IPLS vil give en anderledes tilgang til patientinvolvering og samarbejde, så det ikke glemmes i en travl hverdag, men bliver en del af det professionelle, faglige arbejde.

IPLS giver redskaber og metoder til et bevidst og systematisk arbejde med patientinvolvering og samarbejde. På den måde bliver det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde hevet ud af sin rolle som periferiydelse og trukket ind som en del af den nødvendige kerneydelse.

Interprofessionel læring og samarbejde kan være en grundlæggende tilgang, der kan samle og forbedre arbejdet med tværgående patientforløb, patientsikkerhed, arbejdet med kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning og læring.

Mere information

Se hjemmeside for Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i sundhedsvæsenet

Kursusbeskrivelser og -tilmeldinger

Region Midtjylland

IPLS

Region Hovedstaden

IPLS-facilitator

Udvikling og forankring af interprofessionel læring og samarbejde i praksis (IPLS-Overbygning)

Gode råd

Jo flere man er med fra hver afdeling, jo nemmere er det at tage med hjem på afdelingen.

Effekt

Hvad får du ud af interprofessionel læring og samarbejde som sundhedsfaglig? (jf. IPLS.dk)

  • IPLS bidrager til en bedre forståelse af, hvordan din egen profession er integreret i det samlede sundhedssystem
  • IPLS medvirker til et udvidet syn på andre faggrupper
  • IPLS kan give dig større viden om forskellige gruppers roller og ansvarsområder, kan supplere din egen faglighed og være med til at udvikle dine samarbejds- og kommunikationskompetencer.

Hvad får patienten ud af interprofessionel læring og samarbejde? (jf. IPLS.dk)

  • I en interprofessionel tilgang bliver borgeren i højere grad inddraget i eget sygdomsforløb
  • Behandling af et samarbejdende team giver borgeren et forbedret sundhedsudbytte.

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Midtjylland og Hovedstaden

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover