Spørgsmål til refleksion over egen praksis

Kittelkortet indeholder 8 gode råd til det gode patientforløb. De 8 gode råd er spørgsmål man kan stille sig selv: Tænker jeg over at...

  • kommunikere forståeligt og differentieret
  • afstemme forventningerne med patienten
  • være patientens partner
  • inddrage de pårørende
  • være patientens læge - ikke systemets
  • være mig mit ansvar bevidst
  • give mig tid
  • jeg er en del af organisationen

Punkterne er uddybet på Yngre Lægers hjemmeside om patientforløb og på kittelkortet.

Find evt. mere inspiration i Godt du spør' fra Hej Sundhedsvæsen.

Effekt

Patientforløb.dk henviser til forskning på området.

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover