Formålet med at lade alle ansatte med patientkontakt gennemgå det samme program er at alle ansatte får samme gode udgangspunkt for kommunikationen.

Udgangspunktet for kurset på Sygehus Lillebælt er Calgary Cambridge-metoden (den systematiske samtale) og de erfaringer Sygehus Lillebælt tidligere har høstet.

  • Indholdet i kommunikationskurset er overordnet:
  • Uddannelse af lokale undervisere
  • Kurser for sundhedsprofessionelle ansat i kliniske afdelinger
  • Uddannelse af nyansatte
  • Kurser for sundhedsprofessionelle ansat i serviceafdelinger
  • Vedligeholdelse af kommunikationskompetencer

En styregruppe overvåger, tilpasser og udvikler programmet.

Uddybende beskrivelse af elementerne

1. Uddannelse af lokale undervisere

I hver afdeling blev 4-8 sundhedsprofessionelle uddannet til at stå for kommunikationstræningen i deres egen afdeling. Dels gennemgik de et indledende 2+1 dages kursus, dels et 2+3 dages kursus.

2. Kurser for sundhedsprofessionelle ansat i kliniske afdelinger

Kurset løber over 2+1 dage med 4 ugers pause mellem de to moduler. Der var 8 deltagere på hvert kursus. Mellem modulerne skal deltagerne øve og optage deres egne patientsamtaler på film. Kurset indeholder bl.a. træning i den systematiske samtale og rollespil.

3. Uddannelse af nyansatte

Underviserne står for 2+1 dages kurser for de nyansatte som andre ansatte har fået, men kursisterne kommer her fra forskellige afdelinger. Der er 8 deltagere på hvert kursus. Kurserne svarer overordnet til kurserne tilpasset de enkelte afdelinger. Der er to typer generelle kursusbeskrivelser: Det ene indeholder et modul om "den motiverende samtale", det andet et modul om "Det alvorlige budskab". Deltagerne kan også få indflydelse på indholdet.

Deltagerne skal på kursus inden for ½ år efter fastansættelse.

4. Kurser for sundhedsprofessionelle ansat i serviceafdelinger

Kurset svarer overordnet til kurset for de kliniske afdelinger, men de skal ikke optage patientsamtaler. Der er 8 deltagere på hvert kursus.

5. Vedligeholdelse af kommunikationskompetencer

Der er lavet en retningslinje for hvordan man vedligeholder de opnåede kommunikationskompetencer. Fx er der nedsat et netværk for underviserne hvor de kan udveksle erfaringer og viden og få inspiration. Afdelingsledelsen forventes at planlægge en årlig genopfriskning for de ansatte.

Gode råd

Organiseringen skal understøtte at nyansatte kommer på kursus.

Det at underviserne er ansat på den afdeling hvor de skal undervise, er en fordel for implementeringen af programmet.

Effekt

Evalueret både i randomiserede studier, i effectiveness-studier, i langtidsopfølgninger og på forskellig vis i hele organisationen. Effekten er bl.a. at bevidstheden øges hos personalet om at følge strukturen i en samtale, så der sikres, at patienten har fået svar på alle sine spørgsmål. Samtalerne er langt mere målrettede, og patienterne oplever at der gør en forskel at personalet har været på kursus.

Selvom programmet er ressourcekrævende og konkurrerer med mange andre udviklingsprojekter, betyder personalets erfaringer med programmet at det fortsætter som planlagt.

P.t. er 54 sundhedsprofessionelle uddannet til at være undervisere på kurserne, og yderligere 32 skal igennem den del af programmet.

Der er holdt 7 midtvejsmøder mellem afdelingsledelserne og 2 medlemmer af styregruppen. Tilbagemeldingerne gav udelukkende anledning til mindre ændringer i materialet og præciseringer af processen med hvordan man udvælger underviserne.

Det påvirker kulturen i afdelingerne når alle har været på kursus. Man får set samme sprog - og bliver bedre til at tale om de udfordringer man møder.

Kontaktperson

Jette Ammentorp
Forskningsleder, Professor
Enhed For Sundhedstjenesteforskning
Sygehus Lillebælt
Tlf: 2384 5345
Jette.Ammentorp@Rsyd.Dk

Hent materiale

Mandatory Communication Training.Pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Sygehus Lillebælt, 2010-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover