Formålet med konceptet er at fastlægge principper for hvordan kommunikation med og om patienten skal foregå på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens har fastlagt 15 grundlæggende principper for nærværende kommunikation, som er fordelt på fem fokusområder: Omsorg, Inddragelse, Dialog, Information og Kontinuitet.

Vi har udformet principperne som en køreplan for at vise, at det her er en drejebog, som skal få kommunikationen til at glide, men også for klart at vise de forskellige ’stoppesteder’ - situationer som vores autopilot måske ikke altid registrerer, når den tager os igennem vores travle arbejdsdage.

Der er også lavet et idékatalog. I idekataloget findes konkrete idéer til, hvordan afdelingerne – ledere, nøglepersoner mv. kan arbejde med de 15 principper for nærværende kommunikation, når de skal implementeres i afdelingen og omsættes til handling.

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Regionshospitalet Horsens og Livsstilscenter Brædstrup, 2010

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover