Kon-Tiki skal bidrage til, at vi bredt set i Region Midtjylland tænker nyt og udvikler personlige og organisatoriske kompetencer til at skabe sammenhængende, effektive patientforløb

Forløbet vægter det personlige og det faglige lederskab med fokus på ansvaret for at tilrettelægge gode tværorganisatoriske patientforløb. Målgruppen er alle, der har et medansvar for patientforløb.

På Kon-Tiki arbejdes med en konkret patienforløb og at det er en fordel, at man er flere af sted – gerne tværorganisatorisk / tværsektorielt – omkring samme patienforløb. Hver deltager har altså et konkret patientforløb i fokus – patientforløbet skal udvikles på tværs af fag, afdelinger, hospitaler og sektorer.

På 4 moduler arbejdes med korte oplæg, træning, sparring og refleksion, men alt er målrettet at styrke deltagerne i deres konkrete arbejde med deres patientforløb mellem modulerne. Det er patientforløbet, der skal forbedres - og det er deltagerne der skal sikre, at det sker.

Læs mere om kurset. Kon-Tiki er et åbent forløb for alle regioner.

Se erfaringer med et af værktøjerne fra kurset - brugerdialog.

Effekt

Se 2 tidligere deltagere fortælle om deres erfaringer med kurset

Kontaktperson

Trine Lise Berg Østergaard
Organisationskonsulent
Koncern HR, Udvikling
Region Midtjylland
Tlf: 2498 4641
trineliseberg.ostergaard@stab.rm.dk

Hent materiale

Brugerdialog Folder.Pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Midtjylland

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover