Formålet er at give kræftpatienter viden og redskaber til at mestre livet med og efter kræft bedst muligt. 

www.livogkraeft.rm.dk retter sig mod nuværende og tidligere kræftpatienter og deres pårørende. Hjemmesiden formidler viden, som kan ændre patienters forståelse af senfølger og give redskaber  - fx mentale øvelser og forslag til fysisk aktivitet – og på den måde øge deres mestring af eget liv. Derudover indeholder hjemmesiden råd og anvendelige links.

På siden findes information om

  • træthed,
  • smerte
  • psykisk påvirkning

Samt inspiration til

  • mentale øvelser
  • fysisk aktivitet
  • kommunikation i familien
  • råd og redskaber
  • nyttige links

Gode råd

Hospitalsafdelinger i Region Midtjylland som ønsker et postkort til udlevering til patienter, fx ved rehabiliteringssamtalen, kan bestille postkortet gennem ILM. Bestillingsnummer er tilgængeligt på www.livogkraeft.rm.dk/postkort.

Andre kan rette henvendelse til projektlederen, hvor man også kan få mere at vide om projektet.

Effekt

Hvis der findes ressourcer, planlægges et kvalitativt studie af portalens effekt.

Kontaktperson

Mads Storgaard Jensen
Vicekontorchef
Center for E-læring
Region Midtjylland
Tlf: 2178 9172
Madjense@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Hjemmesiden implementeres gennem hospitalsafdelinger i Region Midtjylland, kommunale rehabiliteringsnetværk, interesseorganisationer inden for kræft, sundhed og rehabilitering samt patientforeninger inden for kræftområdet. Implementeringen påbegyndt juni 2017.