Min Dag, Min Energi er et arbejdsredskab udviklet til terapeuter der bl.a. arbejder med apopleksipatienter eller andre patienter, hvis primære udfodring er hjernetræthed.

Min Dag, Min Energi består af en brugervejledning og et dagsskema hvor patienten registrer aktivitet og symptomer i forbindelse med aktivitet. Det kobles på en farveskala. Herudfra støtter terapeuten via løbende dialog, patienten til at få indsigt i hvilke aktiviteter der er særligt krævende, men også hvilke der giver den enkelte patient energi.

Formålet med værktøjet er at give patienten en øget indsigt i egne ressourcer og begrænsninger i forhold til aktivitetsudførelse, energiforvaltning og hjernetræthed. Dette giver patienten god mulighed for fremadrettet at mestre sin dag hensigtsmæssigt, hvilket er med til at give patienten en bedre livskvalitet.

Baggrund

Hjernetræthed er mange patienters største udfordring efter en apopleksi, uanset skadens størrelse. Et fokusområde, der er yderst vigtigt for patientens videre rehabiliteringsforløb.

Hjernetræthed er ofte en skjult dysfunktion for både patienten og deres pårørende, og derfor svær for dem selv at blive opmærksomme på og arbejde med.

Udfordringen er at mange af disse patienter godt kan præstere i korte perioder, uden at få symptomer. Derfor vil disse patienter ofte score indenfor ”normalområdet” på de valide og standardiserede undersøgelser, der er anbefalet som tests indenfor neurologiområdet.

Som terapeuter har vi derfor behov for et arbejdsredskab, der kan hjælpe os til at give patienten en øget indsigt i egne ressourcer og begrænsninger i forhold til aktivitetsudførelse, energiforvaltning og hjernetræthed.

Samtidig må redskabet gerne kunne synliggøre patientens eventuelle fremgang i sin indsigtsbearbejdning, samt tydeliggøre og kvalificere terapeutens intervention.

Gode råd

De terapeuter, der benytter redskabet, skal have en introduktion i brugen af det. Dette er nødvendigt for at kvalificere forløbet med den enkelte patient. I dialogen med patienten kobler terapeuten teorier som Kit Malias indsigtsteori og MoHO's teori om vilje, vane og omgivelser, til patientens kommentar i skemaet. Dette for at kunne tydeliggøre pt's indsigtsbearbejdning og behov for videre rehabilitering. Skemaet må ikke tages i brug af terapeuter uden introduktion.

Effekt

Effekterne af værktøjet er, at patienterne får øget livskvalitet, de bliver bedre til egenmestring, da de får en øget indsigt i deres hjernetræthed, og hvordan de skal forvalte deres energi over en dag. Sandsynligvis kommer de også hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, på en god måde og uden at blive sygemeldt med enten stress eller depression.

De sundhedsfaglige får et systematisk værktøj, som er lette for patienterne at relatere sig til, som de kan forstå. De sundhedsfaglige får dermed også en fordel, som sandsynligvis gør det lettere hurtigere at få patienterne til at forstå deres egen situation. Det betyder igen et hurtigere patientforløb – men ikke mindst et bedre og mere kvalificeret patient forløb.

Kontaktperson

Berit Therkelsen
Ergoterapeut
Terapiafdelingen
Hospitalsenheden Horsens
Tlf: 21597268
Berit.therkelsen@horsens.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens, 2015-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover