Min Tilstand Depression er en app, som henvender sig til patienter i behandling for depression i Region Sjælland. Appen er udviklet til patienter, som følger et 12 ugers ambulant gruppeterapiforløb.

Med appen får patienterne adgang til materialer og hjemmeopgaver fra terapisessionerne.

Endelig har appen også  en dagbogsfunktion, hvor patienterne kan tage noter om deres oplevelser og udfordringer.
Appen er udviklet udelukkende som et patientværktøj, og patientens registreringer deles derfor ikke med behandlerne.

Læs mere om appen Min Tilstand Depression på Region Sjællands hjemmeside.

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Sjælland, 2018