”Mit Forløb – Osteoporose” er en app til kvinder, der får konstateret osteoporose uden forudgående knoglebrud. Formålet med appen er at støtte kvinderne i at blive inddraget i beslutninger om behandling og i at udvise handlekraft og egenomsorg efter diagnosen er stillet.

Appen er designet og udviklet som et led i et ph.d. projekt på Odense Universitetshospital. I projektet anvendes Participatory Design (PD) i 3 faser som metodisk tilgang.

  1. Identifikation af behov blandt brugerne. April 2015-august 2015
  2. Design og udvikling af prototype. September 2015-juni 2017
  3. Test på Osteoporoseklinikken OUH. August 2017-februar 2018

Resultaterne fra fase 1, hvor 17 ny diagnosticerede kvinder, 3 praktiserende læger og 3 osteoporoselæger blev interviewet, viste, at kvinderne har brug for skræddersyet og målrettet information om osteoporose med fokus på det positive ved at opdage sygdommen inden et brud. Derudover ønsker hun at få svaret på sin skanningen og vejledning i behandlingsmuligheder inden konsultationen hos egen læge, så hun kan være bedre forberedt. Efter diagnosen er stillet vil hun gerne have hjælp til at håndtere sygdommen i hverdagen med fokus på knoglevenlig kost og motion. Resultaterne er formidlet i artiklen Jakobsen et al. (2018) Left in limbo – Experiences and needs among postmenopausal women newly diagnosed with osteoporosis without preceding osteoporotic fractures: A qualitative study.

I fase 2 deltog et team af ny diagnosticerede kvinder og praktiserende læger sammen med osteoporoselæger, bioanalytikere, sygeplejerskere fra Osteoporoseklinikken på OUH og repræsentanter fra Osteoporoseforeningen. I samarbejde med forskere og app designere fra virksomheden MedWare blev en prototype af appen ”Mit Forløb – Osteoporose” designet og udviklet i en iterativ proces. Processen er beskrevet i artiklen: Jakobsen et al. (2018) Development of an mHealth Application for Women Newly Diagnosed with Osteoporosis without Preceding Fractures: A Participatory.

I 3. fase er appen testet på Osteoporoseklinikken på Odense Universitetshospital. 70 kvinder har ønsket at få svaret på deres skanning via appen, hvoraf 18 har osteoporose og har deltaget i interviews. Resultaterne er stadig under udarbejdelse, og vil blive publiceret i løbet af 2018. Kvinderne er overordnet meget positive og føler sig klædt på til beslutninger om behandling og føler, at de via appen får støtte i at håndtere osteoporose i hverdagen uden fokus på sygdom.

Beskrivelse af appen

Appen er en del af Mit Forløb, som er en samling af apps udviklet på Odense Universitetshospital (OUH). Appen introduceres for kvinden i forbindelse med, at hun indkaldes til skanning. Sammen med indkaldelsesbrevet får kvinden information om hvordan hun kan hente appen. Løsningen kan også tilgås som en webbaseret funktion.

Via appen kan kvinderne eksempelvis få målrettet og skræddersyet viden om osteoporose tidligt i forløbet. De kan vælge at få svaret på deres skanning tilsendt som en meddelelse via appen dagen efter scanningen er foretaget på sygehuset.

Scanningssvaret gives dels som en tekstmeddelelse i et let forståelige sprog, en graf hvor kvinden kan se, hvor hun ligger samt en video med overlægen fra Osteoporoseklinikken, som forklarer hvordan svaret på scanningen skal forstås, og hvordan man kan bruge det i forhold til at beslutte hvilken behandling, der skal igangsættes.

I tiden hvor skanningssvaret bliver beskrevet af lægerne på Osteoporoseklinikken på sygehuset inden det sendes til egen læge, kan kvinderne forberede sig på konsultationen hos egen læge via appen. Hun kan hente et spørgeskema med de spørgsmål, som de fleste har brug for at få svar på i forbindelse med konsultationen. Spørgsmålene er åbne, og der er plads til at notere sine tanker i appen, som hun kan medbringe til sin læge. Når beskrivelsen af knogleskanningen sendes fra sygehuset til egen læge, får kvinden automatisk en meddelelse via appen. På den måde ved hun, hvornår det er relevant at bestille tid til en konsultation hos sin læge.

Hvis scanningen viser at kvinden har osteoporose, får kvinden udleveret materiale i appen under et menupunkt, der hedder ”Mit materiale”. Her kan hun blandt andet finde et 6 minutters foredrag om knoglevenlig kost lavet af Osteoporoseforeningen, et 12 ugers træningsprogram bestående af 12 forskellige videoer à 20 minutters varighed med knoglevenlig træning leveret af knoglestærk.dk samt information om kalk, D-vitamin og medicinsk behandling.

Under menupunktet ”Min knoglekonto” kan kvinden beregne sit daglige indtag af kalk og D-vitamin for at vurdere om der er brug for at supplere med et indtag af kalk- og D-vitamin tilskud. Det er også muligt at beregne sin risiko for brud i løbet af de næste 5 og 10 år samt få påmindelser om at huske sin medicin, og hvornår hun skal skannes igen.

Kontaktperson

Pernille Ravn Jakobsen
Ph.d.-studerende
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
Prjakobsen@health.sdu.dk

Hent materiale

Mit osteoporoseforløb final 2017.pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Osteoporoseklinikken, Odense Universitetshospital, 2018

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover