Materialet skal styrke og støtte indsatsen for i højere grad at inddrage de pårørende aktivt i patientforløbene.

Pårørendekittet indeholder:

  • introduktionspjecen Den pårørende som partner
  • litteraturgennemgang om fakta om pårørendeinddragelse
  • undersøgelse om besøgstider på danske sygehuse i 2015
  • retorisk analyse af webkommunikation til pårørende
  • folder til pårørende
  • anbefalinger og råd til webtekster til pårørende
  • spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende
  • power point-præsentation om inddragelse af pårørende

Find pårørendekittet på Hej Sundhedsvæsens hjemmeside.

Effekt

Alle undersøgelser tyder på at det er godt at inddrage pårørende. Læs mere i litteraturgennemgangen Fakta om pårørendeinddragelse.

Kontaktperson

Se Kontaktpersoner På Hejsundhedsvaesen.Dk
Info@patientsikkerhed.Dk