I foråret 2015 blev der ansat tre patientkonsulenter på Hospitalsenheden Horsens. I første omgang var det et forsøg som løb til og med december 2015. På grund af den store opmærksomhed og succes med ordningen er patientkonsulenterne også ansat indtil 1.1.2019.

Konsulenterne har et stort kendskab til sundhedsvæsenet og Hospitalsenheden Horsens som patienter, pårørende eller begge dele. Deres patientperspektiv i kombination med et ønske om at arbejde med kvalitetsforbedring sammen med hospitalets ansatte er deres væsentligste kompetence. De er ansat som en slags ”projektassistenter” på både konkrete udviklingsopgaver og på opgaver de ansatte ude på afdelingerne ønsker bistand til at løse.

Opgaverne i 2015 var bl.a.:

  • at udvikle og gennemføre patientpaneler med afsæt i patientpanelet på Internt Medicinsk Sengeafsnit P7
  • afholde frokostmøder under overskriften ”Hvad er vigtigt i en god dialog”, give respons på patientinformation, bl.a. i forhold til hospitalets forløbsbeskrivelser og gennemføre test af patientinformation blandt andre patienter på hospitalet
  • holde oplæg eksternt om hvad patienter forventer af systemet, når der arbejdes med forbedringer
  • oplæg om patientinvolvering/patientpanel på Internt Medicinsk Sengeafsnit om afsnittets kulturarbejde og involvering af patientperspektivet.
  • I 2016 afholdte patientkonsulenterne blandt andet et symposium/seminar.

Patientkonsulenterne er en del af projektet dialog på patientens præmisser.

Kontaktperson

Sisell Larsen
Cand.scient.
Kvalitet og Sundheds-it
Regionshospitalet Horsens
Tlf: 2452 0112
SISELA@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Hospitalsenheden Horsens, 2015-2018

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover