I foråret 2015 blev der ansat tre patientkonsulenter på Hospitalsenheden Horsens. I første omgang var det et forsøg som løb til og med december 2015. På grund af den store opmærksomhed og succes med ordningen er patientkonsulenterne også ansat indtil 1.1.2019.

Konsulenterne har et stort kendskab til sundhedsvæsenet og Hospitalsenheden Horsens som patienter, pårørende eller begge dele. Deres patientperspektiv i kombination med et ønske om at arbejde med kvalitetsforbedring sammen med hospitalets ansatte er deres væsentligste kompetence. De er ansat som en slags ”projektassistenter” på både konkrete udviklingsopgaver og på opgaver de ansatte ude på afdelingerne ønsker bistand til at løse.

Patientkonsulenterne er en del af projektet dialog på patientens præmisser.

Opgaver for patientkonsulenterne

Kontaktperson

Sisell Larsen
Cand.scient.
Kvalitet og Sundheds-it
Regionshospitalet Horsens
Tlf: 2452 0112
SISELA@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Hospitalsenheden Horsens, 2015-2018