Formålet er at give patienterne et alternativ til de ofte teksttunge patientinformationer i papirsudgave. Vi ønsker at forberede patienterne bedst muligt på forløbet på Dagkirurgisk Center. Samtidig håber vi at kunne reducere den præoperative angst ved at vise små filmklip, hvori patienterne bliver præsenteret for bl.a. de fysiske rammer i DKC, både modtagelse, operationsstue og hvileområde.

Patientvejledningen er sat op i iPaper. Det giver bl.a. mulighed for at linke til film, hjemmeside, RM mv. hvor det er relevant. I indkaldelsesbrevet får patienterne et link til dette informationsmateriale.

Vi valgte iPaper idet regionen allerede har licens hertil. Der er mange funktioner i iPaper, bl.a. statistikfunktionen, som kan gøre os klogere på, hvordan patienterne læser vores informationsmateriale: Læser de hele pjecen eller kun dele af den? Ser de filmene? Tilgår de materialet fra PC, tablet eller smartphone?

iPapers layout tilpasses automatisk til PC, tablet og smartphone, og derfor tilgodeser vi også den større og større del af befolkningen, som benytter andre teknologiske løsninger end PC. iPaper er webbaseret, dvs. at eventuelle rettelser aktiveres med det samme. Det sikrer, at den information, som patienterne modtager/ser/læser, er den korrekte.

Se vejledningen til de Dagkirurgiske patienter.

Gode råd

Vi har stadig patientinformationer i papirudgave til patienter, som ikke modtager post i e-boks.

Effekt

Vi har fået rigtig mange positive evalueringer fra patienter og pårørende. Hospitalsenheden Horsens har ansat tre patientkonsulenter, som også har gennemgået materialet – hvorefter det er blevet tilrettet med baggrund i patienternes og konsulenternes tilbagemeldinger. Vi vil løbende trække statistik og tilrette materialet efter, hvordan patienterne bruger – og oplever det.

Kontaktperson

Kirsten Kallestrup
Udviklingssygeplejerske
Anæstesiologisk Afdeling
Hospitalsenheden Horsens
Tlf: 7842 5095
Kirsten.Kallestrup@Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Anæstesiologisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens, 2016-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover