Formålet med www.minvej.dk er at hjælpe borgere, der har en psykisk sygdom eller kæmper med deres mentale helbred, til at finde relevant information om alt fra konkrete diagnoser til vejen gennem det mentale sundhedssystem.

MinVej.dk er online psykoedukation – et digitalt tilbud til psykisk sårbare og syge. I første omgang målrettet unge og voksne. Platformen bygger på et koncept for patientkommunikation, der især er egnet til mennesker, der i lange perioder – eller måske hele livet – må leve med sygdom.

MinVej.dk er:

1) Letlæselig information (lix 34) om forløbet fra sygdom til sundhed – ud fra forskning om integreret kommunikation:

 • Gentagelse af de vigtigste budskaber på tværs af medier – tekst, billeder, film – og ikke mindst ved at bruge materialet som fundament for samtaler i patientforløbet *)
 • Evidensbaseret viden fra højeste niveau – dvs. Sundhedsstyrelsen, Sundhed.dk, ministerier, forskning m.m.

2) Modtagerorienteret kommunikation med indhold defineret af patienter og pårørende:

 • Ud fra patientens perspektiv strækker patientforløbet sig ud over mødet med psykiatrien. Derfor er det ambitionen at dække informationsbehovet fra de første tegn på sygdom til reetablering af en hverdag – på tværs af sektorer og aktører i det offentlige.
 • Ud fra patientens perspektiv er der alt for meget information. Derfor fortæller MinVej.dk ikke alt, men det vigtigste. Formålet er at skabe overblik og simplificere en meget kompleks virkelighed.
 • Ud fra patientens perspektiv er det vigtigt at tale både til hjernen og til hjertet. Derfor kombineres objektiv viden med subjektive brugeroplevelser, ’hvordan det føles’.
 • Patienter og pårørende vil gerne have information om, hvad de selv kan gøre. Derfor er sygdom (behandling) og sundhed (selvhjælp) vægtet som to ligeværdige sider af forløbet.
 • Der er behov for pårørendeinformation. Derfor indeholder MinVej.dk en sektion for pårørende.

3) Digitale værktøjer, der skal understøtte selvhjælp og dialog i patientforløbet:

 • Der er udviklet en app – en logbog, hvor brugeren kan måle sin dagsform på forskellige parametre, fx humør, stress, søvn og fysisk aktivitet:
 • Logbogen kan bruges som ’trivselsmåler’ (’mood tracker’). Ved at være opmærksom på egen trivsel kan brugeren være med til at forebygge, at han/hun (igen) bliver syg.
 • Brugeren – og evt. behandler – kan følge sin udvikling over tid. Fx under behandling.
 • Brugeren kan blive bevidst om sammenhænge mellem psyke, krop og hverdag.
 • Brugeren kan blive mere bevidst om tanke- og handlemønstre, der påvirker ham/hende negativt.
 • Der er også udviklet andre redskaber – bl.a. en kalender (med tilkoblet SMS reminder) og en kontaktliste (hurtig adgang til menneskelig kontakt, hvor det digitale kommer til kort).

Effekt

Prototypen har været pilottestet. Du kan læse mere i rapporten, som findes under "Hent materiale".

Kontaktperson

Lisbeth Falkenberg
Kommunikationsrådgiver
Kommunikation
Psykiatrien
Tlf: 9944 4872
Lisbeth.Falkenberg@psyk.regionsyddanmark.dk

Hent materiale

Rapport Minvej.Pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Psykiatrien i Region Syddanmark

 

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover