Formålet med møderne er at høste viden til at udvikle endnu bedre forløb.

Patienter og pårørende inviteres til et PPsP-møde (Patienter og Pårørende som Partnere) for at fortælle om deres oplevelse. Afdelingen udvælger og inviterer en udvalgt patientgruppe. Fx har Karkirurgisk Afdeling i Viborg bedt patienter og pårørende fortælle, hvordan et behandlingsforløb med planlagt operation for udposning på hovedpulsåren opleves.

Fra afdelingen deltager to interviewere og et tværfagligt reflekterende team, hvori afdelings- og afsnitsledelsen er repræsenteret.

PPsP mødet gennemføres som et semistruktureret fokusgruppeinterview.

Effekt

PPsP mødet giver afdelingen væsentlig indsigt i patienter og pårørendes oplevelser. Afdelingen bruger denne viden til at sætte fokus på en række forbedringsindsatser, hvoraf de fleste vil være til gavn for alle afdelingens patientgrupper og pårørende.

Kontaktperson

Christina Riis
Klinisk Sygeplejespecialist
Karkirurgisk Afdeling
Regionhospitalet Viborg
Tlf: 7844 5031
Christina.Riis@midt.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Karkirurgisk Afdeling, Kirurgisk Afdeling og Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover