Formålet med registreringsskemaet er at involvere og motivere patienten i et optimeret operationsforløb.

Et skema giver patien­ter i optimerede operationsforløb til behandling af tyktarmskræft eller ud­posning på legemspulsåren i maven et visuelt overblik over de forskellige handlinger, som pa­tienten skal udføre efter operationen og kan involvere og motivere patienter på en ny måde. Se skemaet.

Det vil blive undersøgt, om principperne for skemaet ligeledes kan bruges i andre patientforløb til at registrere an­dre handlinger eller symptomer som eksempelvis smerter.

Løsningen er inspireret af en tilsvarende løsning på Rigshospitalet, hvor man bruger magnettavler.

Effekt

Løsningen er fuldt implementeret i afdelingen. Forløbskoordinatorerne udleverer og introducerer patienter og pårørende til skemaet i forbindelse med præsamtalen (den forberedende samtale før operationen).

Vi foretager audits på vores optimerede forløb, og de sidste resultater viser, at vi har meget korte forløb og at der er dokumentation for, at patienterne har udført de forskellige handlinger.

I et fokusgruppeinterview blev skemaet rost af både patienter og pårørende.

Kontaktperson

Christina Riis
Klinisk Sygeplejespecialist
Karkirurgisk Afdeling
Regionshospitalet Viborg
Tlf: 7844 5031
Christina.Riis@Midt.Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Karkirurgisk og Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, 2015-

Hent materiale

Dagsprogram colonlap patienttavle.pdf

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover