Formålet er at etablere en samarbejdskultur i Neurologisk Afdeling baseret på relationel koordinering.

Relationel koordinering koordinerer arbejdsprocesser gennem relationer, der bygger på fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt blandt sundhedsprofessionelle giver hyppigere, mere præcis og rettidig kommunikation og resulterer i mere omkostningseffektiv patientbehandling.

Relationel koordinering er med afsæt i egen faglige funktion at kommunikere og handle for at integrere egen opgaveløsning ind i det samlede patientforløb. Derved bliver udgangspunktet patientfokuseret samarbejde og arbejdstilrettelæggelse frem for overvejende fokus på den monofaglige opgaveløsning. Når vi arbejder sammen og har den fælles opgaves mål for øje, leverer vi en bedre service til patienten, fremmer sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb med koordinerede ydelser frem for fragmenterede monofaglige interventioner.

Projektet består af en række delaktiviteter:

 • Detaljeret planlægning og tilrettelæggelse af processen
 • Undervisning, temadage og workshops, som skal medføre øget viden og forståelse for, hvordan relationel koordinering kan anvendes i det tværfaglige samarbejde – tilrettelagt for ledergruppe og projektansvarlige, ”ambassadører” og tværfaglige teams.
 • Implementering af relationel koordinering i praksis
 • Opfølgning og evaluering

I projektet er der arbejdet med 7 grundprincipper hvoraf de 4 direkte handler om kommunikation. En række overvejelser var særligt nyttige for at arbejde med grundprincipperne:

1. Fælles mål:

I hvilket omfang deler de andre faggrupper mine mål i behandlingen af patienterne/opgaven?

Hvad er den overordnede plan og vores fælles mål? Har alle involverede kendskab til den samlede overordnede proces og målet (også patienten)?

Har alle en forståelse for sammenhængen mellem eget arbejde og de andres funktioner/opgave?

Har vi samme dagsorden, når vi mødes?

2. Fælles viden:

 • Hvor meget ved dine kolleger om den rolle du har i forhold til patienterne/opgaven? Hvad ved du om dine kollegers rolle?
 • Har alle kendskab til det fælles mål?
 • Hvem er afhængig af hinandens viden?
 • Hvad har xx brug for at vide for at kunne planlægge klogt?
 • Hvilken information kan/bør min faggruppe byde ind med?
 • Hvem skal have del i den viden jeg indsamler om patienten?
 • Hvilken information har jeg brug for fra de andre faggrupper?
 • Hvad skal vi have fælles viden om for at kunne løfte det fælles mål?
 • Hvad skal der stå på (cetrea)tavlerne for, at de kan anvendes til at fremme samarbejdet og sammenhæng i patientforløbet?

3. Gensidig respekt

 • Hvor meget respekterer dine kolleger det arbejde du gør i forhold til patienterne/opgaven?
 • Respekterer vi hinandens arbejde som en vigtig del i den samlede opgaveløsning?

4. Hyppig kommunikation

 • Hvor ofte kommunikerer dine kolleger med dig om patienterne/opgaven?
 • Er kommunikationen tilstrækkelig hyppig til, at vi bliver i stand til at handle klogt? Eller kommunikeres vi så ofte, at vi forstyrrer hinanden? Eller så sjældent at vi mangler vigtige informationer?
 • Hvordan og hvor hyppigt skal vi kommunikere? Skal vi mødes eller har vi andre redskaber, som vi kan anvende? Hvad skal vi bruge tiden på, når vi mødes?
 • Er de mennesker tilstede, som skal være der /som skal have den viden, vi skal videregive?

5. Præcis kommunikation

 • Kommunikerer dine kolleger præcist om patienterne/opgaverne med dig?
 • Er den information vi giver til hinanden korrekt, så det er muligt at koordinere og handle klogt?
 • Forstår vi hinanden?
 • Siger vi for meget eller for lidt? Har vi en klar dagsorden for, hvad der skal kommunikeres om?
 • Hvad skriver vi på (cetrea)tavlerne?
 • Hvilken information skal der være på henvisninger for, at vi kan visitere patienten korrekt?

6. Rettidig kommunikation

 • Får du information om patienterne/opgaven i rette tid?
 • Er kommunikationen tilstrækkelig rettidig til, at vi kan nå at handle klogt?
 • Hvornår, hvor og hvordan ofte skal vi mødes for at kommunikationen er rettidig? Kan vi anvende andre metoder?
 • Hvornår er informationen tilgængelig?

7. Problemløsende kommunikation

 • Når der opstår et problem, f.eks. hvis der sker noget uforudsigeligt, forsøger vi så at løse problemet?
 • Er vi reelt interesseret i få løst problemerne? Eller vil vi bare have skylden placeret hos andre?

Effekt

At ændre en samarbejdskultur så den er præget af, at personalet har fælles mål, fælles viden og gensidig respekt og at kommunikationen mellem fagpersoner er hyppig, rettidig og præcis, er et ambitiøst mål særligt i en foranderlig hverdag. Principperne og tænkningen i relationel koordinering kan ikke give svaret eller løsningen på alle udfordringer i samarbejdet om at skabe gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb, men det har været et brugbart og konkret værktøj til at vurdere og forbedre konkrete arbejdsgange samt til at udvikle samarbejdet mellem fagpersoner om konkrete arbejdsgange eller patientforløb.

Læs hele evalueringsrapporten.

Kontaktperson

Charlotte B. Kjeldsen
Kvalitets- og udviklingsansvarlig ergoterapeut
Neurologisk Afdeling
Hospitalsenhed Midt
Tlf: 5183 6017
Charlotte.kjeldsen@midt.rm.dk

Hent materiale

Evalueringsrapport til koncern hr projekt 45.pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Neurologisk Afsnit, Hospitalsenhed Midt, 2014-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover