Appen skal give patienterne mere viden og større tryghed.

Appen indeholder en gennemgang af behandlingsforløbet, øvelser og huskelister i forbindelse med operation.

Appen er designet i Region Midtjyllands Appdesigner, og den er blevet til på baggrund af en række interviews, spørgeskemaundersøgelser og dialoger med patienter. En prototype af app'en blev også testet af flere patienter.

Inden arbejdet med appen gik i gang, vidste man bl.a. at patienterne gerne ville se afdelingens lokaler på forhånd.

Patienterne blev spurgt om hvilke informationer og spørgsmål de ønsker svar på i forbindelse med en ambulant behandling. Afdelingen spurgte også direkte patienter og pårørende om de havde fået gennemlæst alle papirerne. Mange havde ikke læst alle papirer.

Inddragelsen af patienterne viste også at 85 pct. af de adspurgte patienter foretrak visuel frem for konventionel information.

Appen hedder Skulderapp. Hent Skulderapp i Appstore og i Google Play.

Gode råd

For ansatte i Region Midtjylland er det en god idé at kontakte Center for E-læring for råd og vejledning. Kontaktperson i vores samarbejde: Mads Storgaard Jensen.

Effekt

Appen er afprøvet side om side med de vanlige trykte informationsmaterialer. Der er en klar overvægt af ros til appen og dens videoklip.

Kontaktpersoner

Susanne Nygaard Nielsen og Kaj Døssing
Specialeansvarlig Sygeplejerske/Overlæge
Ortopædkirurgisk Afdeling
Regionshospitalet Viborg
Tlf: 7844 6608 / 7844 6554
Susanne.N.Nielsen@Viborg.Rm.Dk / Kaj.Doessing@Viborg.Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, 2014-2016

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover