Formålet er at støtte plejepersonalet i at få fokus på de mere kommunikative og omsorgsrelaterede opgaver i sygeplejen, så patienten føler sig hørt, set og forstået. At vi med en bevidst prioritering af omsorg og medinddragelse, får mere øje for den individuelle patient.

Alle patienter tilbydes en daglig ”timeout”-samtale, der forventes at vare 10-15 minutter.

En projektgruppe har udarbejdet en spørgeguide, der indeholder spørgsmål, hvis mål er at indfange, hvad der aktuelt er vigtigt for patienten. Guiden er inspireret af en udarbejdet rapport fra DEFACTUM i Region Midtjylland:

  • Hvad er din største bekymring lige nu – hvad fylder mest?
  • Kan du prøve at beskrive, hvilken plan der er lagt for dit videre forløb og hvad du tænker om denne?
  • Hvad tror du, der fylder mest for dine pårørende lige nu?
  • Hvad kan jeg gøre for, at du føler dig tryg ved den fremtidige plan, og er der noget, vi skal ændre på i resten af din indlæggelse?

Som afslutning på samtalen afstemmes de fremtidige aftaler, således at både patient- og sygeplejerskeperspektivet indgår.  Samtalen bliver dokumenteret på lige fod med andre sygeplejeproblemstillinger, dermed sikres kontinuitet.

Det har betydning for den enkelte patients følelse af at blive set og hørt, at der afsættes tid i dagligdagen til at skabe nærværende relationer, hvor der bliver spurgt systematisk ind til, hvad det enkelte menneske er mest optaget af, eller hvad han er mest bekymret for i forbindelse med akut hjertesygdom.

Effekt

Afsnittets udviklingssygeplejerske har gennem kvalitative interviews med tre af vores patienter målt på effekten. De bekræfter, at Time Out understøtter oplevelsen af at føle sig inddraget, set, hørt og mødt.

Kontaktpersoner

Berit Nørgaard og Kirsten Lysdahl
Udviklingssygeplejerske/afdelingssygeplejerske
Hjertemedicinsk Afdeling
Regionshospitalet Horsens
Tlf: 7842 6996/7842 6780
Bernoe@rm.dk/kirsten.lysdahl@horsens.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Hjertemedicinsk Afsnit M2, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover