Shared Decision Making – eller på dansk fælles beslutningstagning - er blevet defineret som ”en tilgang, hvor klinikere og patienter deler den bedst tilgængelige evidens, når man står overfor at skulle tage beslutninger og hvor patienter støttes i at overveje mulighederne og give udtryk for informerede præferencer” (Elwyn G., Coulter A. et al: Implementing shared decision making in the NHS. BMJ., 2010;341:c5146)

Hvordan implementeres fælles beslutningstagning

Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres udredning eller behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og den sundhedsfaglige sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer. Lægen informerer patienten om behandlingsmuligheder, muligt resultat og risici.

Til understøttelse af den fælles beslutningstagning kan patient og sundhedspersonale bruge såkaldte beslutningsstøtteredskaber, som hjælper begge parter med at identificere mulige behandlinger og vælge den, som passer bedst til de værdier, der lægges vægt på. 

Man skal dog huske på at beslutningsstøtteværktøjer ikke kan stå alene, når man ønsker at implementere en højere grad af fælles beslutningstagning. Det handler i høj grad også om kultur og kommunikationsevner.

Hvor læser jeg mere

Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt.

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt