Det er ikke nok at hospitaler sætter fokus på patientkommunikation. Det er lige så vigtigt at prioritere den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og faggrupperne imellem.

Vigtigheden af den interne kommunikation er beskrevet i kapitel 4 i Helle Petersens bog Det kommunikerende hospital: Den gode kommunikationskultur.

Overvejelser

Kapitlet rundes af med disse overvejelser som man kan gøre sig på den enkelte afdeling:

  • Hvordan er tonen i din afdeling?
  • Ved alle hvad ”god” kommunikation er hos jer?
  • Giver I hinanden feedback?
  • Har I jævnligt kommunikation på dagsordenen – formelt og uformelt?
  • Taler medarbejderne indbyrdes om kommunikation – også på tværs af faggrænser?
  • Er det ok at tale om patienterne – hvornår og hvordan?
  • Er alle medarbejdere med til at udvikle og vedligeholde en god og fælles kommunikationskultur?
  • Viser ledelsen retning, konsekvens og intervention i dagligdagen?

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt