Hvordan får du gennemslagskraft i rollen som kommunikationsrådgiver på hospitalet? Hvad er den gode kommunikationsrådgivning?

I forskningsprojektet "Kommunikationsrådgivning i hospitalsvæsenet" blev 4 ugers rådgivning i Region Hovedstadens kommunikationsafdelinger registreret og kategoriseret af lektor Helle Petersen (RUC).

Anbefalinger

På baggrund af projektet kommer Helle Petersen med følgende anbefalinger til hvordan man får bedre kommunikationsrådgivning:

  • Læs altid rådgivningens kommunikationssituation
  • Lav forventningsafstemning tidligt og løbende i processen
  • Vær kompetent (argumentér fagligt, vis erfaring og resultater), træd i karakter (brug dig selv og hav fokus på at skabe en god relation) og vær nærværende
  • Brug flere appelformer, og husk følelserne (du skal containe kunden og situationen)
  • Vær bevidst om hvordan du er - eller kan blive - autoriseret i din rolle
  • Overvej om I i kommunikationsafdelingen har en ensartet høj kvalitet i jeres rådgivning - få en fælles forståelse af hvordan I bidrager til organisationens hovedopgave, hvil på et fælles fagligt grundlag, og reflektér sammen over hvordan kundernes møde med jer brander kommunikationsafdelingen.

Læs om projektet i Organisationskommunikation - teori og cases om tekst og tale (Helle Petersen (red.): Kapitel 10: Situationsanalyse: Gennemslagskraft i rollen som rådgiver, Helle Petersen. Samfundslitteratur, 2014).

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt