Denne hjemmeside samler en del af de kommunikationsværktøjer som hospitalsansatte landet over har afprøvet. Hvis du mangler inspiration til hvordan du kan forbedre kommunikation med patienter og pårørende, kan du derfor søge inspiration blandt værktøjerne her på siden.
Eller du kan læse om noget af forskningen på området.

Du kan altså få en idé om hvad der virker bedst - inden I afprøver et værktøj. Tanken er at vi skal udnytte hinandens erfaringer bedre.

Siden er dels et forsøg på at samle den viden og erfaring der er på landets hospitaler, dels et overblik over forskning på området.

Baggrund

I 2014 lavede Region Midtjylland en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelinger på landets hospitaler. Værktøjerne her på siden er enten beskrevet i svarene i undersøgelsen, eller de er lagt på efterfølgende af ansatte på de offentlige hospitaler og i psykiatrien.

Læs om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

Værktøjerne er altså ikke sanktioneret af forskere, men hvis der er målt på effekten, fremgår det af det enkelte værktøj. I nogle tilfælde er der målt på effekten som en del af et forskningsprojekt.

Siden er blevet til på initiativ fra Region Midtjylland, men værktøjerne på siden kommer fra alle 5 regioner.

Dine data

Læs på www.data.rm.dk, hvordan vi behandler og beskytter dine data.

Apps

Overvej at fortælle patienten at ved brug af apps skal man være opmærksom på at der kan være adgang til fortrolige oplysninger, fx hvis man vælger at appen skal gemme loginoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation @stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.