De nyeste værktøjer ligger øverst. Et værktøj kommer igen øverst i bunken hvis det fx får tilføjet en effektmåling.

Sorter for at finde værktøjer der er en bestemt type kommunikation, fx digital kommunikation, patientinddragelse eller dialog.

Sorter for at finde værktøjer der er rettet mod en bestemt målgruppe, fra den brede målgruppe patienter, til sygeplejersker eller kronikere.

Sorter for at finde værktøjer der passer til bestemte steder i patientforløbet, fx første fremmøde, indlæggelse eller udskrivning.

Sorter for at finde værktøjer som kan give dig inspiration til fx en temadag, eller værktøjer der er baseret på forskning.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation @stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.