Hospitalsenhed Midt har samarbejdet med Good Job studios om udviklingen af animationer til patienter der skal opereres for svær overvægt.

Se filmene på: www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger/kirurgi/fedmeoperation/animationsfilm-om-fedmeopeation/.

Animationsfilmene understøtter den digitale/skriftlige information om operationen: www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger/kirurgi/fedmeoperation/

Gode råd

Kontakt

Kian Mejdal

Patientinformationsredaktør

Tel. +45 2490 8954
kian.mejdal@midt.rm.dk

Ledelsessekretariatet – Kommunikation

Hospitalsenhed Midt

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Hospitalsenhed Midt, 2019