Appen med de 6 film skal hjælpe patienterne med at huske at faste – på den rigtige måde.

Appen er gratis, og den er relevant for patienter i dagkirurgien og på sengeafsnit med patienter som er indlagt og skal opereres.

Appen indeholder 6 små film med overskrifterne:

  • Hvad er fastereglerne
  • Hvorfor skal du faste? (forklaret af hhv. patient og sygeplejerske)
  • Hvad med mælk?
  • Hvis jeg glemmer at faste?
  • Er du ikke fastende?

Filmene giver en præcis og let tilgængelig visuel forklaring på hvordan man skal forholde sig op til en operation og hvorfor. Og den fortæller også om konsekvenserne af aflysninger.

Baggrund

En indledende undersøgelse viste at 14 ud af 15 patienter ikke vidste hvorfor det er vigtigt at overholde reglerne for faste. 85 % mente selv at de kendte reglerne, men kun 65% havde fulgt dem korrekt. Undersøgelsen dokumenterede også at mange patienter ikke læser den skriftlige information de får udleveret forud for en operation, og at mange misforstår reglerne for faste eller tager medicin som de ikke måtte tage før en operation.

Regionshospitalet Randers har udviklet appen i samarbejde med Emento, men alle er velkomne til at bruge den.

Appen hedder Fasteregler, og den kan hentes i App Store og Google Play.

Gode råd

På Regionshospitalet Randers ser patienterne filmen i venteværelset før de kommer til samtale med narkoselægen, og de informeres om hvor den kan downloades. Dagen før operationen modtager de en SMS hvor de bliver mindet om at se appen.

Kontaktperson

Anni Søttrup Nielsen
Afdelingssygeplejerske
Anæstesiafdelingen
Regionshospitalet Randers
Anninien@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers, 2016-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt