Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete værktøjer der giver patienten og den sundhedsprofessionelle et bedre grundlag for at træffe det – for patienten – bedst mulige individuelle valg.

På vibis.dk finder du dels en række praktiske redskaber der kan bruges til udvikling af beslutningsstøtteværktøjer, dels eksempler på beslutningsværktøjer.

Se oversigten.

Du kan også finde et inspirationskatalog for udvikling af beslutningsstøtteværktøjer.

Effekt