Formålet er at inddrage patienter og pårørende i behandlingen ved aktiv deltagelse i stuegangen, når det tværfaglige team drøfter sagen.

Patienter/pårørende er inviteret med som en del af drøftelsen af patientens sag sammen med  de tværfaglige fagpersoner.

Der fastsættes et fast tidspunkt for stuegang, hvor både patient/pårørende og alle aktuelle tværfaglige omkring patienten mødes på stuen og gennemgår sagen.

Gode råd

Effekt

Kontaktperson

Hospitalsenhed Midt
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Hovedpostkasse
Tlf: 7841 9000
Neurocenter@Hammel.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, afsnit H10

Den Involverende Stuegang - Rigshospitalet

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt