Formålet med indsatsen "Dialog – på patientens præmisser" er at forbedre kvaliteten og oplevelsen af patientforløbene ved at iværksætte en tværfaglig kompetenceudviklingsindsats.

En tværfaglig indsats for kompetenceudvikling indsats skal hjælpe med at sikre, at dialogen med patienten og de pårørende tager udgangspunkt i en forventningsafstemning mellem patient og behandler, hvor patientens egne præferencer, ønsker og erfaringer samt de optimale kommunikative rammer, er kernefokus.

Feltstudier

Initiativer

Gode råd

Kontaktperson

Karoline Særkjær
Administrationen
Regionshospitalet Horsens
Tlf: 5128 9538
KASAER@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Regionshospitalet Horsens. Februar 2014-december 2015

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt