Målet med gruppen er at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af afdelingens arbejde.

I en lukket Facebook-gruppe kan patienter og pårørende give deres vurdering og mening til kende over for Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Facebook-gruppen er blevet til efter ønske fra flere patienter, som svar på afdelingens spørgsmål om, hvordan de kunne få inddraget patienter og pårørende mere i udviklingen af afdelingens arbejde.

Med hjælp fra hospitalets kommunikationsfolk fik Kræftafdelingen opstillet et sæt spilleregler for en særlig Facebook-gruppe med navnet "Hjælp Kræftafdelingen AUH". Status januar 2017: 350 medlemmer af den lukkede gruppe.

Diskussionen på siden har givet gode brugbare råd til afdelingens almindelige og åbne Facebook-side, til pjecer, nye tiltag og meget andet. Sidens spilleregler siger, at man ikke må sagsbehandle eller kommentere behandling.

Der inviteres til den lukkede Facebook-gruppe via pjecer og opslag.

Kontaktperson

Amy Daugaard Asmussen
Sygeplejerske
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Amy.asm@auh.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, 2015-