I denne folder er målet at hjælpe dig med at give feedback, der skaber læring og modtage feedback uden at blive stødt.

Folderen indeholder en række gode råd i lommeformat. Bl.a.

  • lær at give feedback
  • konstruktiv feedback
  • konstruktiv feedback i praksis
  • komplicerede iagttagelser
  • andre objektive data
  • tolkninger
  • fra tolkning til spørgsmål
  • lær at modtage feedback.

Folderen indgår i en serie om god kommunikation, som er en udløber af Region Midtjyllands kommunikationspolitik.

Feedback kan bruges hver dag, og det behøver ikke at tage mere end 10-15 minutter. Det hjælper dig og dine kolleger med at sætte rammerne for, hvordan det kan foregå på en god måde. Dermed har værktøjet også til opgave at hjælpe dig med at opbygge en kultur, hvor feedback er en naturlig del af hverdagen i din virksomhed.

Effekt

Kontaktperson

Rikke Ellekilde
Specialkonsulent
Koncern Kommunikation
Region Midtjylland
Tlf: 5151 3284
Rikke.ellekilde@stab.rm.dk

Hent materiale

Giv feedback (pdf)

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Midtjylland, 2009-