Målet med folderen er at hjælpe afdelinger i gang eller videre i deres arbejde med at inddrage patienter og tilrettelægge arbejdet ud fra patientens behov og ønsker.

Folderen skal bidrage til at gøre det enkelt for afdelingerne at inddrage patienternes perspektiver i en organisatorisk og professionel udviklingsproces. Det er en beskrevet metode at gå frem efter, som gør det muligt at gennemføre brugerdialoger med eller uden konsulentstøtte.

Folderen er bygget op i koge-bogsform, hvor ”opskrifterne” kan printes direkte fra nettet, rettes til og anvendes. Metoden er gjort let tilgængelig, hvor de ændringer den eventuelt giver anledning til, kan udfordre organisationen.

Læs bl.a. om planlægning af brugerdialog, ufiltreret feedback og kontakt til patienten.

Læs folder "brugerdialog - et kraftfuldt værktøj".

Kontaktperson

Louise Rosendahl Bomholt
Konsulent
Koncern HR, Udvikling
Region Midtjylland
Tlf: 2910 6987
louise.bomholt@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Midtjylland, 2015

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt