Formålet med at inkorporere farver og billeder i indkaldelsesbrevet var at forbedre patientens mulighed for at finde og forstå vigtige informationer i brevet og dermed få patienten til at møde velforbedt til operation.

Vi har opbygget et indkaldelsesbrev til dagkirurgi vha. "nudging-principper" og testet det af på 25 patienter som er interviewet.

En gruppe udviklingssygeplejersker videreudviklede et indkaldelsesbrev med fokus på patientens oplevelse og forståelse af brevet.

Brevet er udviklet på Dagkirurgisk Center, hvor udfordringen var, at op imod 40 % af patienterne ikke mødte helt velforberedte op til dagsoperation. Udviklingsforløbet på Dagkirurgisk Center rummede blandt andet to testrunder af indkaldelsesbrevet og viste, at patienterne tog rigtig godt imod et indkaldelsesbrev med brug af elementer som farver og billeder.

Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg har testet et tilsvarende brev.

Effekt

Testen med 25 patienter viste at disse patienter, på nær en enkelt, var helt velforberedte til operation.

Generelt var patienterne meget positive overfor nudging-brevet. Specielt havde de gavn af det farvede felt med operationsdato, scanner-billedet og tjeklisten.

Region Midtjylland har i 2015 indført et farvet felt bag mødetid og -sted, en illustration med en hånd med sundhedskort (kortlæser) og en frivillig tjekliste som en del af konceptet for indkaldelsesbreve.

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Dagkirurgisk Center, Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, 2013

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt