Formålet med projektet var at kvalitetssikre patientinformationen så sprog, indhold og mængde tager udgangspunkt i patienternes behov og forløb, at optimere arbejdsgange og omlægge til Xmedia.

Vi har ensrettet og digitaliseret vores patientinformationer, så de altid kan findes på hjemmesiden. Og vi kvalitetssikrer informationerne, så de tager udgangspunkt i patienternes behov og forløb.

For at hjælpe afdelingerne med at kvalitetssikre den information som patienterne får udleveret, har vi lavet en administrativ vejledning og guidelines for skriftlig information, sprog og overvejelser. Vi har gennemført workshops, brugertest og stillet en række værktøjer til rådighed for afdelingerne.

Se mere i powerpoint-præsentationen om kvalitetssikring af den skriftlige patientinformation.

Workshop som kickstarter

  • Workshop for afdelingsledelse, afsnitsledelser og redaktionsgruppe
  • To afdelinger mødes
  • Formål: Synliggøre patientforløb og skærpe fokus på patientens situation og behov
  • Succeskriterier: ‘Aha-oplevelse’ og motivation
    • Forberedelse:Afdelingerne udvælger én patientinformation og beskriver det patientforløb, den indgår i
    • Vi indsamler feedback fra patienter
    • Afdelingernes deltagere læser anden afdelings patientinformation

Effekt

Der er opsat mål for projektet, men det er endnu ikke evalueret.

Kontaktperson

Else Wad Bjørn
Kommunikationschef
Kommunikation
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Tlf: 3531 2800
Else.Wad.Bjoern@regionh.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, 2013-2014

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt