Projektet fører til en app-baseret lydoptagefunktion, der gør det muligt for sundhedspersonalet  at lydoptage patientsamtaler, så patienterne kan genhøre deres ambulante konsultationer igennem hele deres forløb. Lydoptagefunktionen bliver en del af Mit Sygehus i Region Syddanmark.

Læs mere om projektet på www.cfpk.dk/projekter/lydoptagelse-af-konsultationer.

Læs mere om forskningen bag i fx Lydoptagelse af samtalen på sygehuset - et værdifuldt redskab for patienterne. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen (online), nov. 2015, pp. 12-16. Ammentorp et al.

Effekt

Et kvalitativt studie undersøger betydningen af lydoptagelse gennem et helt patientforløb blandt både patienter og sundhedspersonale. Herudover evalueres ændringer i patientrapporterede oplysninger, sundhedskompetence, samt patientens egen oplevelse af kommunikationen og aktiv deltagelse gennem et spørgeskemabaseret studie.

Kontakt

Kontaktperson

Maiken Overbeck Wolderslund
Post.Doc.
Maiken.Wolderslund@rsyd.dk 

Hvor og hvornår er tiltaget implementeret

Region Syddanmark, 2018-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt