Mange personer med hjertesygdomme har udfordringer med at forstå præcis, hvad deres sygdom er og med at forstå, hvordan de bør handle i forbindelse med både debut og efterforløb.

Mit-hjerte.dk er en løsning, der giver mulighed for at målrette information specifikt til den enkelte patient.

Hjemmesiden er endnu ikke i klinisk drift.

Om mit-hjerte.dk

Baggrund

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Mit-hjerte.dk er endnu ikke i klinisk drift

Kontakt

Dorthe Svenstrup
Overlæge
7844 7051/3028 5903
dorthmoe@rm.dk

Hjertesygdomme
Regionshospitalet Viborg og Skive