Psykiatrien i Region Midtjylland udarbejder fælles, regionale pjecer.

Der er p.t. udkommet 18 pjecer om diagnoser. Heraf handler 11 pjecer om diagnoser indenfor voksenpsykiatrien, mens 7 pjecer handler om diagnoser indenfor børne- og ungdomspsykiatrien.

Der er desuden produceret 6 pjecer om behandling. Heraf retter 5 sig mod voksenpsykiatri, mens en enkelt pjece retter sig mod børne- og ungdomspsykiatri.

Alle pjecer om diagnoser og behandling udkommer også på engelsk. Enkelte pjecer fås også på andre sprog.  

Foruden de i alt 24 pjecer om diagnoser og behandling, er der også udkommet følgende: 

  • Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien
  • Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien
  • Fra indlagt til udskrevet (en udskrivningsguide)
  • Information til personer der dømmes til psykiatrisk behandling

Effekt

Der er ikke foretaget en egentlig evaluering.

På halvandet år er der printet næsten 72.000 pjecer.

Kontaktperson

Line Malthe Salo
Kommunikationsmedarbejder
Kommunikation og Formidling
Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Tlf: 5158 8371
Linsal@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Psykiatrien i Region Midtjylland, 2014-