Formålet med tiltaget er at skabe større forståelse og dermed tryghed for patienter i strålebehandling. Formålet er samtidig at give patienterne større handlekompetence.

Projekt med at vise patienterne deres egne stråleplaner i 3D. Vi har udarbejdet en dvd som vi udleverer til patienten.

Effekt

  • En visuel tilgang til strålebehandling øger forståelsen.
  • Evalueret vha. spørgeskema til patienterne.
  • Projektet er ikke efterfølgende implementeret pga. travlhed.

Kontaktperson

Dorte Oksbjerre Mortensen
Afdelingssygeplejerske
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Tlf: 3046 3670
Domort@Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, 2014-jan.2015

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt