Praktiske råd til mobile videoer er:

  • Køb et stativ til mobiltelefonen. Udover at sætte stativet på bordet, kan du også bruge det som holder, da det gør billedet mere stabilt fremfor at holde telefonen direkte i hånden. Hvis du holder telefonen direkte i hånden, anbefales det at holde den tæt ind til kroppen, da det giver mere stabilitet.

  • Forsøg så vidt muligt at have bevægelsesklip i videoen, når du laver interviews (f.eks. via krydsklip, hvor interviewpersonen udfører sit arbejde). Bevægelse skaber dynamik og gør videoer mere seværdige end statiske videoer.

  • Undgå alt for høje lyde, som personer der råber ind i en mikrofon eller en dyb baslyd fra en højttaler. Lyde i den decibelstørrelse kan få videoens lyd til at "skratte". Men det kommer selvfølgelig an på telefonens kvalitet.

  • Undgå samtidig at filme nær andre støjkilder som f.eks. biler, kopimaskiner og større grupper af mennesker. Forsøg så vidt muligt at forudsige støjkilder i nærheden af videooptagelsen.

  • Undgå at zoome for meget ind, da zooming-funktionen på mobiltelefonen er begrænset.

  • Lysmæssigt arbejder mobiltelefoner bedst, når der er en stor mængde lys. Undgå dog at filme direkte ind i sollys, skarpe lyskilder og vinduer, da det overeksponerer billedet. Brug i stedet lyskilderne, så de "rammer" de personer/ting, du filmer, med et jævnt lys - pas dog på, lyskilderne ikke overeksponerer eller blænder interviewpersonen.

  • Du kan redigere videoer direkte på mobilen via apps som f.eks. Magisto (Android og iOS), Adobe Premiere Clip (Android og iOS) og Splice (iOS).

  • Tidligere har det bedste råd til mobile videoer været, at holde telefonen horisontalt. Men med medier som bl.a. Snapchat er det blevet mere accepteret at filme vertikalt. Videoformatet kommer an på, hvilken platform videoen skal bruges til. I de fleste tilfælde i RM-regi anbefales det fortsat at bruge horisontal video.

Læs anbefalinger om længden på videoer (på engelsk).

Find også en række praktiske råd om videokommunikation til patienter i "Implementing a video education program to improve health literacy. The journal for nurse practitioners." 2012. Ferguson A. L.

Effekt

Læs omtaler af effekten af video som patientinformation:

Se liste over relevante forskningsartikler under overskriften Video som patientinformation.

Kontaktperson

Anders Zimmer Hansen
Webkoordinator (Web og Video)
Kommunikation og Formidling
Psykiatri og Social
Tlf: 7847 0036
Anrhan@Rm.Dk

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt